Másodlagos kártya

Másodlagos kártyának tekinthető valamely elsődleges kártya által hordozott, ahhoz kizárólag elektronikusan hozzárendelt kártyafunkció.

A másodlagos kártya kibocsátásának feltétele egy NEK kártyakibocsátó által korábban kibocsátott (érvényes) elsődleges kártya megléte, a másodlagos és elsődleges kártyakibocsátók közötti megállapodás, a kártyafelhasználó által benyújtott kérelem, illetve ágazati törvény rendelkezése.

A kártyafelhasználó elsődleges kártyájához akár több másodlagos kártyát is hozzárendelhet.

A kártyafelhasználó, illetve a kártyafelhasználó meghatalmazottja a másodlagos kártyával kapcsolatos kérelmeket beadhatja a szolgáltatást nyújtó kártyakibocsátónál, illetve a feljogosított adatfelvételezőnél.

Az elsődleges kártya cseréje esetén a kártyafelhasználónak nyilatkoznia kell az elsődleges kártyához hozzárendelt valamennyi másodlagos kártya hozzárendeléséről.

A diákigazolvány

A diákigazolvány az első olyan közokirat, amelyet a Nemzeti Egységes Kártyarendszer keretében adtak ki.

Az új típusú NEK kártyákkal a diákok egyszerűbb és gyorsabb igénylési eljárásban olyan diákigazolványokhoz juthatnak, amelyekkel elektronikus szolgáltatásokat is igénybe vehetnek az azonosítási funkciók mellett. A kártyák modern RFID chipet tartalmaznak, amely alkalmas többek között e-ticket alkalmazások használatára, mint az elektronikus közlekedési bérlet, valamint lehetőséget adnak iskolába, könyvtárba, sportlétesítménybe történő beléptetésre és különböző kedvezmények igénybevételére. Az igazolványok emellett nemzetközi funkcióval is rendelkeznek, illetve tagjai a European Youth Card rendszernek, amely feljogosít minden európai EYCA kedvezmény érvényesítésére.

A diákigazolvány a „B” típusú biztonsági okmány kategóriába tartozik, amely okmány megszemélyesítése hiteles adatokkal történik. Az okmányon megjelenő fénykép és aláírás digitális felvételezésére a kormányablak-, és okmányirodai ügyfélszolgálatokon kerül sor. Az új típusú okmányok bevezetésével az okmányok igénylési folyamata leegyszerűsödik, a folyamat költségkímélőbbé válik.