Kártyakibocsátó

Kártyakibocsátó a kártya kibocsátására feljogosított természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet lehet.

Kártyakibocsátó az lehet,

  • akit a vonatkozó jogszabály csatlakozásra kijelölt (kijelölt kártyakibocsátó);
  • aki a Működtető által lefolytatott hatósági eljárás alapján a NEK rendszerhez csatlakozott (feljogosított kártyakibocsátó).

A kártyakibocsátó felelős a NEK kártya kibocsátásáért, és a nála regisztrált kártyabirtokos adatainak kezeléséért. A kártyafelhasználók a kártyakibocsátónál vagy egy általa felhatalmazott adatfelvételezőnél igényelhetnek NEK kártyát a NEK regisztrációjukat követően.

A kártyakibocsátók csak a NEK műszaki specifikációknak megfelelő kártyát bocsáthatnak ki.