Kártyafelhasználó

A NEK-hez kártyafelhasználóként

  • bármely, a vonatkozó jogszabály hatálya alá tartozó természetes személy, vagy 
  • ha a kártyakibocsátót jogszabály jelölte ki, akkor az adott jogszabályban meghatározott személyi körön kívül eső természetes személy,
  • anonim kártya esetében bármely természetes vagy jogi személy csatlakozhat.

Hogyan zajlik a kártyafelhasználói regisztráció?

A NEK kártya kiváltásához kártyafelhasználói regisztráció szükséges, amelyet a vonatkozó jogszabályok alapján kijelölt, országos illetékességgel rendelkező regisztrációs szerveknél lehet benyújtani.

A kártyafelhasználói regisztráció során egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre kerül sor.  A kártyafelhasználói regisztráció érvényességi ideje öt év., amely  esetenként öt évvel meghosszabbítható.

Kártyafelhasználói regisztráció az Nytv. hatálya alá nem tartozó személyek esetén:

A kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs szerv ellenőrzi az igénylő által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas okmányt, majd a sikeres  azonosítást követően a regisztrációs szerv a kérelmező arcképmását és – a 14. életévét betöltött kérelmezőnél – aláírását rögzíti, illetve a bemutatott személyazonosításra alkalmas okmányból a természetes személyazonosító adatokat, a bemutatott okmány számát, típusát és érvényességi idejét bejegyzi a NEK központi nyilvántartásba. Ebben az esetben a kártyafelhasználói regisztráció érvényessége a regisztráció alapjául szolgáló okmány érvényességének időpontja, de legfeljebb öt év.

Kártyafelhasználói regisztráció az Nytv. hatálya alá tartozó személyek esetén:

A kártyafelhasználói regisztráció során a regisztrációs szerv ellenőrzi az igénylő által bemutatott személyazonosság igazolására alkalmas okmányt. A kártyafelhasználói regisztráció során a személyi adat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője a kérelmező személyi adat- és lakcímnyilvántartásban kezelt természetes személyazonosító adatait, lakcímét, egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés során rögzített arcképmását és – ha a 14. életévét betöltötte – aláírását kártyakibocsátás céljából a Működtető részére átadja. Továbbá az adatátadást megelőzően a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatkezelője az általa képzett kapcsolati kódot a regisztráció időpontjával és a természetes személyazonosító adatokkal együtt átadja a Működtetőnek.