Kártyaelfogadó

Kártyaelfogadó lehet természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

A kártyaelfogadó a NEK kártya alapján szolgáltatást nyújt, jogot, illetve kedvezményt biztosít. 

Kártyaelfogadó az lehet, aki

  • a Működtetővel vagy a kártyakibocsátóval szerződést köt,
  • a szolgáltatási szabályzatát a Működtető jóváhagyta,
  • a jogszabályban meghatározott műszaki, technológiai követelményeknek megfelel.

A kártyaelfogadónak – a NEK rendszerbe lépéséhez – szerződést kell kötnie 

  • a Működtetővel a kártya érvényességére, vagy
  • a Működtetővel a kártya érvényességére és a kártyakibocsátóval a kibocsátási célt képező jogosultság vagy tény fennállására, vagy
  • a kártyakibocsátóval a kibocsátási célt képező jogosultság vagy tény fennállására, és a kártya érvényességére

vonatkozó adatszolgáltatás érdekében.

A kártyaelfogadó a szerződést csak a szolgáltatási szabályzatának Működtető általi jóváhagyását követően kötheti meg.

A kártyaelfogadó csak a szerződések megkötését követően veheti igénybe a NEK szolgáltatásait és teljesíthet szolgáltatásokat a NEK-en keresztül.